001_ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣDVA001001.jpg
DVA001001_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Θεά Αθηνά. Από το ανατολικό αέτωμα του αρχαϊκού Παρθενώνα, που είχε ως θέμα τη Γιγαντομαχία. Γύρω στα 520 π.Χ.
DVA001002.jpg
DVA001002_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Ανάγλυφο που αναπαριστά τη Σκεπτόμενη Αθηνά. Γύρω στα 460 π.Χ.
DVA001003.jpg
DVA001003_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_«Μοσχοφόρος». Άγαλμα γενειοφόρου νέου άνδρα, από μάρμαρο του Υμηττού. Γύρω στα 570 π.Χ.
DVA001005.jpg
DVA001005_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Θεά Αθηνά. Από το ανατολικό αέτωμα του αρχαϊκού Παρθενώνα, που είχε ως θέμα τη Γιγαντομαχία. Γύρω στα 520 π.Χ.
DVA001006.jpg
DVA001006_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Πώρινη γλαύκα, προερχόμενη ίσως από αέτωμα. Χρονολογείται στο 2ο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
DVA001007.jpg
DVA001007_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Αφιέρωμα στη θεά Αθηνά. Προέρχεται από την Ακρόπολη.
DVA001008.jpg
DVA001008_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Άγαλμα σφίγγας. Αττικό έργο 540-530 π.χ
DVA001009.jpg
DVA001009_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Κόρη με περιστέρι. Τέλος του 5ου αιώνα π.Χ.
DVA001010.jpg
DVA001010_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Η "Κόρη με τον πόλο". Πρόσθιο τμήμα από το κεφάλι κόρης με ψήλο πόλο. Γύρω στα 500 π.Χ.
DVA001011.jpg
DVA001011_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Πρόσθιο τμήμα αλόγου. 500-490 π.Χ.
DVA001012.jpg
DVA001012_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Γλαυξ. Νυκτόβιο πουλί, που συμβόλιζε τη σοφία και την πνευματικότητα.
DVA001013.jpg
DVA001013_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Μαρμάρινη λεοντοκεφαλή-υδρορροή, από τον αρχαίο ναό της Αθηνάς, νότια του Ερεχθείου. Τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
DVA001014.jpg
DVA001014_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Γυναικεία μορφή (πιθανότατα θεά). Προέρχεται από το ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη των Μυκηνών.
630-620 π.Χ.

DVA001015.jpg
DVA001015_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Κεφαλή του «ξανθού εφήβου». Έργο αυστηρού ρυθμού, λίγο νωρίτερα από το 480 π.Χ.
DVA001016.jpg
DVA001016_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Το «παιδί του Κριτίου». Άγαλμα εφήβου, ίσως αθλητή, από παριανό μάρμαρο. Θεωρείται έργο των γλυπτών Κριτιίου και Νησιώτη. Χρονολογείται λίγο πριν ή μετά την περσική καταστροφή του 480 π.Χ.
DVA001017.jpg
DVA001017_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Τμήμα αετώματος του αρχαϊκού Παρθενώνα. 2ο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
DVA001018.jpg
DVA001018_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Λέαινα που έχει επιτεθεί βάναυσα σε μοσχαράκι διακοσμούσε το δεξιό μέρος του πώρινου αετώματος κάποιου μεγάλου αρχαϊκού ναού, πιθανά του Παρθενώνα. Γύρω στο 570 π.Χ.
DVA001019.jpg
DVA001019_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ_Αυθεντική Καρυάτις που παρέμεινε στην Eλλάδα.


  Home  
1 of 1