002_ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥDVA002001.jpg
DVA002001_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Νίκη της Σαμοθράκης. Φημισμένο άγαλμα ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε το 1863 στη Σαμοθράκη. Σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζει γυναικεία μορφή με ανοιχτά φτερά στην πλώρη πλοίου. Δε σώζεται το κεφάλι και το ένα χέρι. 2ος αι. π.Χ.
DVA002002.jpg
DVA002002_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Αφροδίτη της Μήλου, 2ος αιώνας π.Χ.
DVA002003.jpg
DVA002003_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Νίκη της Σαμοθράκης. Φημισμένο άγαλμα ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε το 1863 στη Σαμοθράκη. Σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζει γυναικεία μορφή με ανοιχτά φτερά στην πλώρη πλοίου. Δε σώζεται το κεφάλι και το ένα χέρι. 2ος αι. π.Χ.
DVA002004.jpg
DVA002004_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Νίκη της Σαμοθράκης. Φημισμένο άγαλμα ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε το 1863 στη Σαμοθράκη. Σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζει γυναικεία μορφή με ανοιχτά φτερά στην πλώρη πλοίου. Δε σώζεται το κεφάλι και το ένα χέρι. 2ος αι. π.Χ.
DVA002005.jpg
DVA002005_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_
DVA002006.jpg
DVA002006_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Αφροδίτη της Μήλου, 2ος αιώνας π.Χ.
DVA002007.jpg
DVA002007_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Νίκη της Σαμοθράκης. Φημισμένο άγαλμα ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε το 1863 στη Σαμοθράκη. Σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζει γυναικεία μορφή με ανοιχτά φτερά στην πλώρη πλοίου. Δε σώζεται το κεφάλι και το ένα χέρι. 2ος αι. π.Χ.
DVA002008.jpg
DVA002008_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Αφροδίτη της Μήλου, 2ος αιώνας π.Χ.
DVA002009.jpg
DVA002009_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_
DVA002010.jpg
DVA002010_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ_Νίκη της Σαμοθράκης. Φημισμένο άγαλμα ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε το 1863 στη Σαμοθράκη. Σήμερα βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Απεικονίζει γυναικεία μορφή με ανοιχτά φτερά στην πλώρη πλοίου. Δε σώζεται το κεφάλι και το ένα χέρι. 2ος αι. π.Χ.
  Home  
1 of 1