003_ΑΚΡΟΠΟΛΗDVA003001.jpg
DVA003001_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ. Ερεχθείο της Ακρόπολης. 407 π.Χ.
Οι νεαρές κόρες από τις Καρυές της Λακωνίας ήσαν ξακουστές για την ομορφιά και το θρησκευτικό χορό που εκτελούσαν, στηρίζοντας κάνιστρα με άνθη στο κεφάλι. Έτσι οι αρχιτέκτονες στην αρχαιότητα συχνά αντικαθιστούσαν τις κολόνες εισόδου με τις Καρυάτιδες.

DVA003002.jpg
DVA003002_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. 438 π.Χ.
Απαράμιλλο μνημείο που σφράγισε με τη δημιουργία του την εποχή του Περικλή. Ναός προς τιμήν της Παρθένου Αθηνάς, που συνδυάζει στοιχεία ιωνικού και δωρικού ρυθμού, κτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη. Τα γλυπτά στα αετώματα, που αναπαριστούν τη γέννηση της Αθηνάς, τη Γιγαντομαχία, τον αγώνα του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την ονομασία της πόλης, την πομπή των Παναθηναίων κ.α. σμιλεύθηκαν από τον περίφημο καλλιτέχνη Φειδία.

DVA003003.jpg
DVA003003_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΑΘΗΝΑ - ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 161 μ.Χ.
DVA003004.jpg
DVA003004_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ. Ερεχθείο της Ακρόπολης. 407 π.Χ.
Οι νεαρές κόρες από τις Καρυές της Λακωνίας ήσαν ξακουστές για την ομορφιά και το θρησκευτικό χορό που εκτελούσαν, στηρίζοντας κάνιστρα με άνθη στο κεφάλι. Έτσι οι αρχιτέκτονες στην αρχαιότητα συχνά αντικαθιστούσαν τις κολόνες εισόδου με τις Καρυάτιδες.

DVA003005.jpg
DVA003005_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ. Ερεχθείο της Ακρόπολης. 407 π.Χ.
Οι νεαρές κόρες από τις Καρυές της Λακωνίας ήσαν ξακουστές για την ομορφιά και το θρησκευτικό χορό που εκτελούσαν, στηρίζοντας κάνιστρα με άνθη στο κεφάλι. Έτσι οι αρχιτέκτονες στην αρχαιότητα συχνά αντικαθιστούσαν τις κολόνες εισόδου με τις Καρυάτιδες.

DVA003006.jpg
DVA003006_ΑΚΡΟΠΟΛΗ_ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. 438 π.Χ.
Απαράμιλλο μνημείο που σφράγισε με τη δημιουργία του την εποχή του Περικλή. Ναός προς τιμήν της Παρθένου Αθηνάς, που συνδυάζει στοιχεία ιωνικού και δωρικού ρυθμού, κτίστηκε από τους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη. Τα γλυπτά στα αετώματα, που αναπαριστούν τη γέννηση της Αθηνάς, τη Γιγαντομαχία, τον αγώνα του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την ονομασία της πόλης, την πομπή των Παναθηναίων κ.α. σμιλεύθηκαν από τον περίφημο καλλιτέχνη Φειδία.  Home  
1 of 1