ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΝΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

8 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

12 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

6 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΑΜΒΑΔΕΣ 13Χ18 ή 8 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor