005_ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥDVA005001.jpg
DVA005001_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Κοιμισμένος Σάτυρος, ο επονομαζόμενος «Μπαρμπερίνος Φαύνος». Μάρμαρο, ύψος 2.15 μ. Περί το 220 π.Χ.
DVA005002.jpg
DVA005002_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Κοιμισμένος Σάτυρος, ο επονομαζόμενος "Μπαρμπερίνος Φαύνος". Μάρμαρο, ύψος 2,15 μ, περί το 220 π.χ.
DVA005003.jpg
DVA005003_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Σειληνός (σάτυρος) με το νεαρό Διόνυσο, 310 π.Χ.
DVA005004.jpg
DVA005004_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Επιτύμβια στήλη. 1ο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.
DVA005005.jpg
DVA005005_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Διομήδης, ήρωας του τρωικού πολέμου. 430 Π.Χ.
DVA005006.jpg
DVA005006_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Νικηφορόρος αθλητής. 360 Π.Χ
DVA005007.jpg
DVA005007_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Σειληνός (σάτυρος) με το νεαρό Διόνυσο, 310 π.Χ.
DVA005008.jpg
DVA005008_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Διομήδης, ήρωας του Τρωϊκού πολέμου, 430 π.Χ.
DVA005009.jpg
DVA005009_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Δυτικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα, 505-500 π.Χ.
DVA005010.jpg
DVA005010_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Αίθουσα του Διομήδη.
DVA005011.jpg
DVA005011_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Επιτύμβια στήλη. 1ο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.
DVA005012.jpg
DVA005012_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_
DVA005013.jpg
DVA005013_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_ΑΘΗΝΑ. Αντίγραφο του 2ου αι, μ.Χ. από Αθηναϊκό άγαλμα (430-420 π.Χ.)
DVA005014.jpg
DVA005014_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Σειληνός (σάτυρος) με το νεαρό Διόνυσο, 310 π.Χ.
DVA005015.jpg
DVA005015_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Ανατολικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα,485-480 π.Χ.
DVA005016.jpg
DVA005016_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Κοιμισμένος Σάτυρος, ο επονομαζόμενος «Μπαρμπερίνος Φαύνος». Μάρμαρο, ύψος 2.15 μ. Περί το 220 π.Χ.
DVA005017.jpg
DVA005017_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Κοιμισμένος Σάτυρος, ο επονομαζόμενος «Μπαρμπερίνος Φαύνος». Μάρμαρο, ύψος 2.15 μ. Περί το 220 π.Χ.
DVA005018.jpg
DVA005018_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_
DVA005019.jpg
DVA005019_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Διομήδης, ήρωας του τρωικού πολέμου. 430 Π.Χ.
DVA005020.jpg
DVA005020_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_
DVA005021.jpg
DVA005021_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Νικηφορόρος αθλητής. 360 Π.Χ
DVA005022.jpg
DVA005022_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Αίθουσα του Διομήδη.
DVA005023.jpg
DVA005023_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Σειληνός (σάτυρος) με το νεαρό Διόνυσο, 310 π.Χ.
DVA005024.jpg
DVA005024_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Σειληνός (σάτυρος) με το νεαρό Διόνυσο, 310 π.Χ.


  Home Next
1 of 2
1 2