005_ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥDVA005025.jpg
DVA005025_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Ανατολικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα,485-480 π.Χ.
DVA005026.jpg
DVA005026_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Δυτικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα, 505-500 π.Χ.
DVA005027.jpg
DVA005027_ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ_Ανατολικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα,485-480 π.Χ.

Previous Home  
2 of 2
1 2