007_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙDVA007001.jpg
DVA007001_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Σούνιο - Ναός του Ποσειδώνος
DVA007002.jpg
DVA007002_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Σούνιο - Ναός του Ποσειδώνος
DVA007003.jpg
DVA007003_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Σούνιο - Ναός του Ποσειδώνος
DVA007004.jpg
DVA007004_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Σούνιο - Ναός του Ποσειδώνος
DVA007005.jpg
DVA007005_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Σούνιο - Ναός του Ποσειδώνος
DVA007006.jpg
DVA007006_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
DVA007007.jpg
DVA007007_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΑΙΓΙΝΑ. Ναός της Αφαίας. Κτίστηκε γύρω στο 500-490 π.Χ.
DVA007008.jpg
DVA007008_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΑΙΓΙΝΑ. Ναός της Αφαίας. Κτίστηκε γύρω στο 500-490 π.Χ.
DVA007009.jpg
DVA007009_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θόλος της Αθηνάς Προναίας. 380 π.Χ.
.

DVA007010.jpg
DVA007010_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Ναός του Απόλλωνα.Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο πρώτος ναός του Απόλλωνα που κτίσθηκε στους Δελφούς ήταν μία καλύβα από κλαδιά δάφνης, ο δεύτερος έγινε από κερί μελισσών και φτερά και ο τρίτος από χαλκό, ενώ ο τέταρτος κτίσθηκε από τους μυθικούς αρχιτέκτονες Τροφώνιο και Αγαμήδη με τη βοήθεια του ίδιου του Απόλλωνα. Αυτός πρέπει να ήταν ο πώρινος ναός, που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 548 π.Χ. Στο ναό υπήρχε και το «χρησμογραφείο», όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και οι κατάλογοι των Πυθιονικών, που καταστράφηκαν το 373 π.Χ.
DVA007011.jpg
DVA007011_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θησαυρός των Αθηναίων. 6ος-5ος αι. π.Χ.
DVA007012.jpg
DVA007012_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. «Θησαυρός των Αθηναίων. 6ος-5ος αι. π.Χ.
DVA007013.jpg
DVA007013_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ
DVA007014.jpg
DVA007014_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007015.jpg
DVA007015_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θόλος της Αθηνάς Προναίας. 380 π.Χ.
.

DVA007016.jpg
DVA007016_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Αρχαίο θέατρο. Στην αρχαιότητα φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής, που διεξάγονταν στο πλαίσιο των Πυθίων και άλλων θρησκευτικών εορτών και τελετουργιών, των οποίων η σημασία προσδίδει στο μνημείο πνευματική και καλλιτεχνική αξία ισότιμη με την αθλητική ιδέα που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας.Η μορφή του πρώτου θεάτρου, που κατασκευάσθηκε στο χώρο, δεν μας είναι γνωστή. Είναι πιθανό ότι οι θεατές κάθονταν σε ξύλινα καθίσματα ή απ' ευθείας στο έδαφος. Αργότερα, τον 4ο αι. π.Χ., κτίσθηκε το πρώτο πέτρινο θέατρο.
DVA007017.jpg
DVA007017_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ
DVA007018.jpg
DVA007018_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Αίγινα . Ναός Απόλλωνος
DVA007019.jpg
DVA007019_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Αρχαίο θέατρο. Στην αρχαιότητα φιλοξενούσε τους αγώνες φωνητικής και ενόργανης μουσικής, που διεξάγονταν στο πλαίσιο των Πυθίων και άλλων θρησκευτικών εορτών και τελετουργιών, των οποίων η σημασία προσδίδει στο μνημείο πνευματική και καλλιτεχνική αξία ισότιμη με την αθλητική ιδέα που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας.Η μορφή του πρώτου θεάτρου, που κατασκευάσθηκε στο χώρο, δεν μας είναι γνωστή. Είναι πιθανό ότι οι θεατές κάθονταν σε ξύλινα καθίσματα ή απ' ευθείας στο έδαφος. Αργότερα, τον 4ο αι. π.Χ., κτίσθηκε το πρώτο πέτρινο θέατρο.
DVA007020.jpg
DVA007020_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θόλος της Αθηνάς Προναίας. 380 π.Χ.
.

DVA007021.jpg
DVA007021_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Ναός του Απόλλωνα.Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο πρώτος ναός του Απόλλωνα που κτίσθηκε στους Δελφούς ήταν μία καλύβα από κλαδιά δάφνης, ο δεύτερος έγινε από κερί μελισσών και φτερά και ο τρίτος από χαλκό, ενώ ο τέταρτος κτίσθηκε από τους μυθικούς αρχιτέκτονες Τροφώνιο και Αγαμήδη με τη βοήθεια του ίδιου του Απόλλωνα. Αυτός πρέπει να ήταν ο πώρινος ναός, που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 548 π.Χ. Στο ναό υπήρχε και το «χρησμογραφείο», όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και οι κατάλογοι των Πυθιονικών, που καταστράφηκαν το 373 π.Χ.
DVA007022.jpg
DVA007022_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007023.jpg
DVA007023_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007024.jpg
DVA007024_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_


  Home Next
1 of 7
1 2 3 4 5 6 7