007_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙDVA007073.jpg
DVA007073_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ. Φιλιππείον
DVA007074.jpg
DVA007074_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ
DVA007075.jpg
DVA007075_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ
DVA007076.jpg
DVA007076_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007077.jpg
DVA007077_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007078.jpg
DVA007078_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007079.jpg
DVA007079_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ
DVA007080.jpg
DVA007080_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ.ΣΤΑΔΙΟ Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. κατασκευάσθηκε η μνημειακή είσοδος του σταδίου, η λεγόμενη Κρυπτή.
DVA007081.jpg
DVA007081_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007082.jpg
DVA007082_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007083.jpg
DVA007083_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ
DVA007084.jpg
DVA007084_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007085.jpg
DVA007085_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007086.jpg
DVA007086_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007087.jpg
DVA007087_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ. Φιλιππείον
DVA007088.jpg
DVA007088_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007089.jpg
DVA007089_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007090.jpg
DVA007090_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ
DVA007091.jpg
DVA007091_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Αρχαίο στάδιο.Το αρχαίο στάδιο των Δελφών είναι από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία του είδους. Βρίσκεται βορειοδυτικά του θεάτρου, στο ψηλότερο σημείο επάνω από το ιερό του Απόλλωνα και την πόλη των Δελφών. Όπως και στην αρχαιότητα, στην είσοδό του οδηγεί και σήμερα ένα ανηφορικό μονοπάτι, που ξεκινάει από την αριστερή πάροδο του θεάτρου. Το στάδιο είναι στενά δεμένο με την ιστορία των πανελλήνιων Πυθικών αγώνων, αφού εδώ διεξάγονταν τα αθλητικά αγωνίσματα. Η αρχική διαμόρφωσή του χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ.
DVA007092.jpg
DVA007092_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Αρχαίο στάδιο.Το αρχαίο στάδιο των Δελφών είναι από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία του είδους. Βρίσκεται βορειοδυτικά του θεάτρου, στο ψηλότερο σημείο επάνω από το ιερό του Απόλλωνα και την πόλη των Δελφών. Όπως και στην αρχαιότητα, στην είσοδό του οδηγεί και σήμερα ένα ανηφορικό μονοπάτι, που ξεκινάει από την αριστερή πάροδο του θεάτρου. Το στάδιο είναι στενά δεμένο με την ιστορία των πανελλήνιων Πυθικών αγώνων, αφού εδώ διεξάγονταν τα αθλητικά αγωνίσματα. Η αρχική διαμόρφωσή του χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ.
DVA007093.jpg
DVA007093_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Αρχαίο στάδιο.Το αρχαίο στάδιο των Δελφών είναι από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία του είδους. Βρίσκεται βορειοδυτικά του θεάτρου, στο ψηλότερο σημείο επάνω από το ιερό του Απόλλωνα και την πόλη των Δελφών. Όπως και στην αρχαιότητα, στην είσοδό του οδηγεί και σήμερα ένα ανηφορικό μονοπάτι, που ξεκινάει από την αριστερή πάροδο του θεάτρου. Το στάδιο είναι στενά δεμένο με την ιστορία των πανελλήνιων Πυθικών αγώνων, αφού εδώ διεξάγονταν τα αθλητικά αγωνίσματα. Η αρχική διαμόρφωσή του χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ.
DVA007094.jpg
DVA007094_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007095.jpg
DVA007095_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007096.jpg
DVA007096_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_


Previous Home Next
4 of 7
1 2 3 4 5 6 7