007_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙDVA007121.jpg
DVA007121_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Ναός Επικούριου Απόλλωνα 5ος αι. π.Χ.
DVA007122.jpg
DVA007122_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007123.jpg
DVA007123_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007124.jpg
DVA007124_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες. Υπόγειος δεξαμενή 13ος αι. π.Χ.
DVA007125.jpg
DVA007125_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007126.jpg
DVA007126_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες - Η πύλη των Λεόντων
DVA007127.jpg
DVA007127_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες - Η πύλη των Λεόντων
DVA007128.jpg
DVA007128_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες - Η πύλη των Λεόντων
DVA007129.jpg
DVA007129_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες - Η πύλη των Λεόντων
DVA007130.jpg
DVA007130_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες. Είσοδος του θολωτού τάφου του Ατρέως. 1350-1250 π.Χ.
DVA007131.jpg
DVA007131_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Μυκήνες - Η πύλη των Λεόντων
DVA007132.jpg
DVA007132_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Τίρυνθα - Θολωτός τάφος
DVA007133.jpg
DVA007133_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΤΙΡΥΝΘΑ - ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ
DVA007134.jpg
DVA007134_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_Τίρυνθα - Εσωτερικό του τείχους
DVA007135.jpg
DVA007135_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θόλος της Αθηνάς Προναίας. 380 π.Χ.
.

DVA007136.jpg
DVA007136_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Ναός του Απόλλωνα.Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο πρώτος ναός του Απόλλωνα που κτίσθηκε στους Δελφούς ήταν μία καλύβα από κλαδιά δάφνης, ο δεύτερος έγινε από κερί μελισσών και φτερά και ο τρίτος από χαλκό, ενώ ο τέταρτος κτίσθηκε από τους μυθικούς αρχιτέκτονες Τροφώνιο και Αγαμήδη με τη βοήθεια του ίδιου του Απόλλωνα. Αυτός πρέπει να ήταν ο πώρινος ναός, που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 548 π.Χ. Στο ναό υπήρχε και το «χρησμογραφείο», όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και οι κατάλογοι των Πυθιονικών, που καταστράφηκαν το 373 π.Χ.
DVA007137.jpg
DVA007137_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θησαυρός των Αθηναίων. 6ος-5ος αι. π.Χ.
DVA007138.jpg
DVA007138_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ
DVA007139.jpg
DVA007139_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ. Θόλος της Αθηνάς Προναίας. 380 π.Χ.
.

DVA007140.jpg
DVA007140_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007141.jpg
DVA007141_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΔΕΛΦΟΙ
DVA007142.jpg
DVA007142_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_
DVA007143.jpg
DVA007143_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ.ΣΤΑΔΙΟ Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. κατασκευάσθηκε η μνημειακή είσοδος του σταδίου, η λεγόμενη Κρυπτή.
DVA007144.jpg
DVA007144_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΟΛΥΜΠΙΑ.ΣΤΑΔΙΟ Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. κατασκευάσθηκε η μνημειακή είσοδος του σταδίου, η λεγόμενη Κρυπτή.


Previous Home Next
6 of 7
1 2 3 4 5 6 7